środa, 17 stycznia 2018 r. 17 dzień roku

 

 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Malechowie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki POZ.

Forma zatrudnienia: Umowa cywilno - prawna.

Do dnia 09.09.2016 r. dokumenty konkursowe :

 

  • CV,
  • dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej,
  • prawo wykonywania zawodu,
  • zaświadczenia o ukończonych kursach specjalistycznych i kwalifikacyjnych,

 

należy złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Malechowie, pok.16 lub przesłać pocztą na adres:

76 - 142 Malechowo; Malechowo 21 pok. nr 16

 

 

 

  • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.

 

  • W ramach konkursu odbędzie się rozmowa, która wraz z dostarczonymi dokumentami będzie podlegała ocenie.

 

  • Kandydaci spełniający wymagania formalne będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie
  • i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Na pytania odpowiemy pod nr telefonu: 94 318 42 15, 605 616 027.